Xe nâng người boom lift 40m JLG 1250AJP

  • Chiều cao làm việc :40 (m)
  • Chiều cao sàn :38 (m)
  • Chiều rộng :2.49 (m)
  • Chiều dài :14.48 (m)
  • Chiều cao :3.05 (m)
  • Khối lượng :19958 (kg)