C2f0b830e98e1bd0429f - bảng giá cho thuê xe nâng người mới 2023

Dự án xe nâng người giá rẻ

Bảng giá thuê xe nâng người dạng cắt kéo

Giá thuê xe nâng người dạng cắt kéo 8m làm việc : từ 8 triệu – 9 triệu /tháng. thuê theo ngày từ 300k – 900k/ngày.

Giá thuê xe nâng người dạng cắt kéo 10m làm việc : từ 10 triệu – 11triệu /tháng. thuê theo ngày từ 400k – 900k/ngày.

Giá thuê xe nâng người dạng cắt kéo 12m làm việc : từ 12 triệu – 13 triệu /tháng. thuê theo ngày từ 500k – 1 triệu/ngày.

Giá thuê xe nâng người dạng cắt kéo 14m làm việc : từ 20 triệu – 22 triệu /tháng. thuê theo ngày từ 1 triệu – 1,5 triệu/ngày.

Giá thuê xe nâng người dạng cắt kéo 16m làm việc : từ 22 triệu – 28 triệu /tháng. thuê theo ngày từ 1,5 triệu – 2,5 triệu/ngày.

Bảng giá thuê xe nâng người boom lift

Giá thuê xe nâng người boom lift 12m làm việc : từ 18 triệu – 22 triệu /tháng. thuê theo ngày từ 1 triêu – 1,4 triệu/ngày.

Giá thuê xe nâng người boom lift 14m làm việc : từ 22 triệu – 25 triệu /tháng. thuê theo ngày từ 1,2 triêu – 2 triệu/ngày.

Giá thuê xe nâng người boom lift 16m làm việc : từ 23 triệu – 28 triệu /tháng. thuê theo ngày từ 1,5 triêu – 2,5 triệu/ngày.

Giá thuê xe nâng người boom lift 20m làm việc : từ 28 triệu – 32 triệu /tháng. thuê theo ngày từ 2 triêu – 3 triệu/ngày.

Giá thuê xe nâng người boom lift 22m làm việc : từ 27 triệu – 33 triệu /tháng. thuê theo ngày từ 2 triêu – 3 triệu/ngày.

Giá thuê xe nâng người boom lift 28m làm việc : từ 33 triệu – 46 triệu /tháng. thuê theo ngày từ 3 triêu – 5 triệu/ngày.

Giá thuê xe nâng người boom lift 32m làm việc : từ 45 triệu – 58 triệu /tháng. thuê theo ngày từ 4 triêu – 5 triệu/ngày.

Giá thuê xe nâng người boom lift 40m làm việc : từ 52 triệu – 68 triệu /tháng. thuê theo ngày từ 5 triêu – 8 triệu/ngày.

XE NÂNG NGƯỜI S-BOOMXem tất cả

Xe nâng boom

Các loại xe nâng người

Xe nâng người 20m SkyJack SJ 61T

Các loại xe nâng người

Xe nâng người boom lift 14m Haulotte

Các loại xe nâng người

Xe nâng người Genie S125

Các loại xe nâng người

Xe nâng người Genie S85

Các loại xe nâng người

Xe nâng người Genie S60

Các loại xe nâng người

Xe nâng người Genie S40

XE NÂNG NGƯỜI CẮT KÉOXem tất cả

Xe nang nguoi cat keo - bảng giá cho thuê xe nâng người mới 2023

Các loại xe nâng người

Xe nâng người cắt kéo 3246ES

Các loại xe nâng người

Xe nâng người cắt kéo Genie 8m GS-2646

Các loại xe nâng người

Xe nâng người cắt kéo 8m JLG 1930ES

Các loại xe nâng người

Xe nâng người cắt kéo 10m JLG 2646ES

Các loại xe nâng người

Xe nâng người cắt kéo 12m JLG 3369LE

Xe nâng người cắt kéo

Xe nâng người cắt kéo 14m JLG 4069LE

XE NÂNG NGƯỜI Z BOOMXem tất cả

Z boom - bảng giá cho thuê xe nâng người mới 2023

Các loại xe nâng người

Xe nâng người Genie Z45/25

Các loại xe nâng người

Xe nâng người Genie Z60/34

Các loại xe nâng người

Xe nâng người boom lift 16m JLG E450AJ

Các loại xe nâng người

Xe nâng người boom lift 20m JLG 600AJ

Các loại xe nâng người

Xe nâng người boom lift 40m JLG 1250AJP

Các loại xe nâng người

Xe nâng người boom lift 26m JLG 800AJ

Lý do vì sao nên chọn thuê xe nâng miền nam

tin tức mới nhất

đối tác